Węgierska 44

65-001 Zielona Góra

68 323 23 04

+48 722 020 633

Oferta / Specjalizacje / Onkologia

Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko rozwoju nowotworów zarówno łagodnych jak i złośliwych. Obecnie szacuje się, że 1 na 10 kotów i psów zachoruje w ciągu swojego życia na chorobę nowotworową. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na powodzenie leczenia nowotworów jest ich wczesne wykrycie. Z tego względu przywiązujemy dużą rolę do diagnostyki chorób nowotworowych i stanów przed nowotworowych u naszych pacjentów.

Podstawową metodą diagnozowania nowotworów jest bezpośrednie badanie cytologiczne oraz histopatologiczne. Materiał do badania pozyskujemy za pomocą biopsji. Badanie histopatologiczne ma tę zaletę, że pozwala na określenie stopnia złośliwości nowotworu, jest pomocne w przewidywaniu rozwoju agresywności guza oraz jego reakcji na zastosowane leczenie. Rodzaje badań:

 • biopsja cienko i gruboigłowa
 • biopsja szpiku
 • badanie cyto i histopatologiczne
 • terapia paliatywna
 • biopsja pod kontrola usg

Wykonujemy także badania z zakresu:

 • Morfologa plus rozmazy krwi – przy ocenie cytopenii lub występowaniu białaczki w przypadkach chłoniaka
 • Biochemii – np. określenie poziomu wapnia w surowicy w przypadku chłoniaków, guzów apokrynowych zatok przyodbytowych, profile ,wątrobowe, nerkowe, TP, albuminy, globuliny. Istotne przy diagnostyce współistniejących chorób
 • RTG kl piersiowej przy podejrzeniu ognisk w płucach, ocena wewnątrzpiersiowych ww.chłonnych
 • USG – jest powszechnie stosowane do diagnozowania zmian w jamie brzusznej, których nie można wykryć przy pomocy RTG
 • Test wykrywający białaczkę wirusową u kotów.

Staramy się także zapewnić opiekę nad pacjentem onkologicznym:

 • poprzez zniesienie bólu
 • utrzymanie komfortu życia.
 • leczenie przyczynowe
 • –chirurgię onkologiczna
 • chemioterapia.