Węgierska 44

65-001 Zielona Góra

68 323 23 04

+48 722 020 633

Oferta / Specjalizacje / Neurologia

Objawy neurologiczne mogą występować zarówno przy chorobach dotyczących układu nerwowego jak również układu kostnego , choroby zakaźnej czy choroby metabolicznej lub nowotworowej. Aby prawidłowo zdiagnozować pierwotną przyczynę choroby potrzebne jest specjalistyczne badanie neurologiczne oraz tok postępowania neurologicznego .W naszej placówce wykonujemy następujące badania diagnostyczne:

Badanie neurologiczne polega na określeniu:

  • świadomości – ocenie podlega stan świadomości, sposób zachowania i jego kontakt z otoczeniem. Mogą występować niewielkie odchylenia od zachowania standardowego , uwarunkowane osobniczo, rasowo lub rodzinnie. Labrador retrievery, golden retrievery oraz koty perskie są generalnie skłonne do współpracy i łagodne , natomiast foksteriery to zwierzęta raczej żywiołowe i trudno przeprowadzić u nich badanie.
  • zachowania – jest wynikiem bardzo skomplikowanych procesów przebiegających przede wszystkim w korze mózgu oraz układzie limnicznym
  • postawy – mówimy o prawidłowej postawie kiedy kończyny są wyprostowane, linia grzbietu przebiega równolegle do podłoża, a szyja i kark utrzymują głowę w równowadze
  • chodu zwierzęcia.

W dalszej kolejności określamy reakcje postawy i stawania zwierzęcia.Jest to szereg badań służących do wykryci subtelnych zaburzeń oraz niedowładów .Ważne jest porównanie wszystkich czterech kończyn, ponieważ testy mogą wykazać różnice między lewą i prawą stroną ciała. Do tego celu korzystamy z następujących testów:

  • reakcja podskakiwania na jednej kończynie lub parze kończyn
  • reakcja korektury
  • reakcja taczkowania
  • próba krawędzi stołu
  • toniczna rekacja szyi

Kolejny cykl badań ma na celu określenie prawidłowego funkcjonowania nerwów czaszkowch oraz odruchów rdzeniowych. To badanie umożliwia proste oraz bezpośrednie sprawdzenie czynności danych segmentów rdzenia kręgowego oraz prawidłowe funkcjonowanie nerwów w obrebie głowy zwierzęcia.

Po przeprowadzonym badaniu neurologicznym ma miejsce dalsza diagnostyka. Kiedy wiemy już gdzie najprawdopodobniej lokalizuje się zmiana powodująca chorobę naszego pupila możemy przystąpić do specjalistycznych badań mających na celu dokładną lokalizacje miejsca toczącego się procesu chorobowego.

Badania te przeprowadzamy w naszej lecznicy lub zaprzyjaźnionych jednostkach weterynaryjnych.

RTG – dzięki zdjęciu rentgenowskiemu możemy zlokalizować zmiany w obrębie kręgosłupa oraz pewne zmiany w obrębie czaszki.

Mielografia – jest do badanie radiologiczne, mające na celu uwidocznienie rdzenia kręgowego poprzez wprowadzenie drogą nakłucia środka cieniującego pochłaniającego promienie X.

Tomografia komputerowa

Rezonans magnetyczny

Na podstawie „Atlas i podręcznik neurologii małych zwierząt” Andre Jaggy