Węgierska 44

65-001 Zielona Góra

68 323 23 04

+48 722 020 633

Oferta / Specjalizacje / Kardiologia

Kardiolog weterynaryjny Zielona Góra

Badanie kardiologiczne rozpoczyna się od dokładnego badania klinicznego (pomiar temperatury, tętna, osłuchiwanie serca przy użyciu fonendoskopu) i wywiadu. Już na podstawie tak uzyskanych informacji można podejrzewać występowanie pewnych chorób układu krążenia, które można potwierdzić dalszymi badaniami.

BADANIE ELEKTROKARDIOGRAFICZNE (EKG) – EKG jest to skrótowa nazwa elektrokardiogramu czyli zapisu czynności bioelektrycznej serca.. Na podstawie zapisu EKG określamy przede wszystkim rytm serca, częstość skurczów komór i przedsionków,. Pośrednio możemy określić powiększenie mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe w organizmie, które towarzyszą innym chorobom (np. chorobom metabolicznym, niewydolności nerek i wątroby, niedoczynności i nadczynności tarczycy itp.)

RTG klatki piersiowej – pozwala ocenić kształt serca, jego wielkość (pomiar metoda VHS), ułożenie w klatce piersiowej. Pozwala ocenić upowietrzenie płuc, różnicuje odmę, niedodmę, płyn w opłucnej ,pozwala wykryć zmiany w miąższu płuc (stan zapalny , obecność przerzutów nowotworowych) Dodatkowo ocenia się wielkość i przebieg dużych naczyń krwionośnych, oskrzeli, tchawicy i węzłów chłonnych śródpiersiowych. Do pełnej oceny kształtu i wielkości serca wskazane jest wykonanie zdjęć Rtg klatki piersiowej w dwóch rzutach: bocznym i brzuszno-grzbietowym lub grzbietowo-brzusznym.

BADANIE ECHO SERCA – jest badaniem ultrasonograficznym mięśnia sercowego. Pozwala ono na ocenę struktur anatomicznych serca, zbadanie jego kurczliwości, budowy i pracy zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w przedsionkach i komorach serca oraz w większych naczyniach krwionośnych.Wskazaniem do wykonania badania echokardiografii jest podejrzenie lub ocena zaawansowania poważnych chorób serca. Echokardiografia pozwala na monitorowanie postępu choroby i skuteczności jej leczenia. Badanie wykrywa także przyczynę szmerów serca.

Żadnego z tych badań nie można zastąpić drugim. Są to niezależne od siebie badania, a każde z nich dostarcza innych danych, które po zestawieniu składają się na obraz choroby. Pozwalają postawić pełną diagnozę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Oczywiście nie w każdym przypadku jest konieczne wykonywanie wszystkich tych badań.

Ważnym ogólnym badaniem, które jest konieczne w postawieniu pełnej diagnozy i zastosowaniu odpowiedniego leczenia kardiologicznego jest badanie krwi (głównie profil wątrobowy, nerkowy, poziomy elektrolitów). Badanie to nie jest typowym badaniem kardiologicznym, ale pomaga w bezpiecznym ustaleniu terapii za pomocą leków, które w przypadku niewłaściwego stosowania mogą zagrażać zdrowiu.